0 produkter kr: Du har ingen varer i handlevognen
Gå til kasse

Spør oss om råd om varmepumper

Det er mange hensyn å ta før du avgjør hva slags varmepumpe du trenger. Vi må vurdere både temperaturbehov, de lokale klimaforholdene og tilstanden huset er i, slik at løsningen gir deg størst mulig gevinst.

Her finner du svar på noe av det vi vet mange lurer på når de skal velge varmepumpe. Ta ellers gjerne kontakt med oss om du har andre spørsmål. 

Hva bør jeg legge vekt på når jeg skal velge varmepumpe?

Du må se på både totaløkonomi og komfort. En riktig dimensjonert varmepumpe av god kvalitet vil kunne gi en god oppvarming gjennom hele fyringssesongen med unntak av de aller kaldeste dagene. På disse dagene må du tilleggsfyre med ved/strøm. 

Innkjøpsprisen er bare en del av regnestykket når du skal velge varmepumpe. Andre viktige momenter er:
 • Varmepumpa bør levere mye varme, også når det er kaldt ute
 • Lydnivået på innedelen
 • Rett plassering av inne- og utedel
 • Tilgang på service
 • Fagmessig montering

Hvor mye sparer jeg på luft/luft varmepumpe?

 • Strømforbruk i en typisk enebolig: 25 000 kWt
 • Andel brukt til oppvarming (eksklusiv varmtvann): 70% 
 • Andel som kan erstattes med varmepumpe: 70%
 • Innsparingsprosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima): 65-75%
 • Pris pr. kW i fyringssesongen inkl avgifter og nettleie: 85 øre
 • Årlig innsparing: 6250 - 7800 kr

Det er ikke tatt høyde for inflasjon i strømpriser i denne modellen. Likevel ser vi en stigende kurve i forhold til kostnaden i en stadig mer miljøbevisst og energikrevende hverdag. Tallene som er brukt i denne kalkylen er benyttet av kilder som ENOVA, men endelig resultat er avhengig av bruksmønster og planløsning.

Mange spør om regnestykket blir ødelagt dersom man bruker varmepumpa til kjøling om sommeren. Svaret på dette er nei. Kjølebehovet avgrenser seg til relativt korte perioder og vil derfor ikke ha merkbart utfall på det totale strømforbruket.

Dersom utetemperatur er 25-29 °C, vil man gjerne ønske innetemperatur på 20-22 °C. Kjølebehovet avgrenser seg til ca. fire timer om ettermiddagen ca. 20 dager i året. Totalt vil dette bli 80 timer med et snittforbruk på ca. 1 kW og med sommerpris på strøm som er lavere enn 50 øre/ kWt. Dette utgjør maksimalt 50 kroner i økt energiforbruk. 

Hvorfor skal jeg betale kr 25.000 for en varmepumpe når jeg kan få en for under 15.000? (luft/luft)

Når du skal velge varmepumpe bør du både se på det du sparer og på komfort gjennom hele varmepumpa sin levetid. Det er store forskjeller på produkt som er laget med tanke på kvalitet og de som er laget for å være billigst mulig.

Forskjellene vil spesielt merkes ved hvor mye varme varmepumpa leverer ved lave temperaturer, effektivitet (COP-verdi) ved lave temperaturer og kvaliteten på varmepumpa.

Hvor mye sparer jeg på luft/vann varmepumpe?

 • Strømforbruk i en typisk enebolig: 25 000 kWt
 • Andel brukt til oppvarming (eksklusiv varmtvann): 85%
 • Andel som kan erstattes med varmepumpe: 90%
 • Innsparingsprosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima): 65-85%
 • Pris pr. kWt (i fyringssesongen): 85 øre
 • Årlig innsparing: 10500 - 13800 kr
Ser man på innsparing, vil et luft/vann anlegg komme betraktelig bedre ut enn et luft/luft anlegg. Det er forskjellige årsaker til dette.
 1. Det er større dekningsgrad på arealet da man normalt legger vannbåren oppvarming i alle oppholdsrom.
 2. Det vil være en vesentlig reduksjon i energiforbruket som blir brukt til oppvarming av tappevann.
 3. Luft/vann har en høyere årsvarmefaktor enn luft/luft.

Kan en luft/vann varmepumpe monteres sammen med andre oppvarmingskilder? 

Som en del av et energisparende anlegg kan en luft/vann varmepumpe monteres sammen med vedovn med vannkappe og eventuelt solcellepanel. En slik vedovn vil supplere med varmt vann, og avlaste elkolben i vv-tanken. Dette kan så igjen benyttes til tappevann eller oppvarming. 

Vil varmepumpa varme opp boligen ved lave utetemperaturer?

En varmepumpe av god kvalitet vil yte varme ned til -25 - -30 °C, men under slike forhold må du regne med å tilleggsfyre med ved/strøm.

Hvor stor bør varmepumpa være?

Når du skal kjøpe varmepumpe bør du hente inn råd fra en autorisert forhandler av varmepumper. Normalt skal varmepumpa dimensjoneres for ca 60 % av maksimalt oppvarmingsbehov.

Hvor mye lyd lager varmepumpa?

Innedelen av varmepumpa gir omtrent like mye lyd som en vifteovn, litt avhengig av hvor stort varmebehovet er. Når varmebehovet er stort vil varmepumpa lage mer lyd enn når den bare justerer temperaturen. Generelt kan man si at lydnivået ligger på +/- 25 dB målt på en meters avstand.

Utedelen bråker litt mer enn innedelen og bør helst ikke plasseres like under soveromsvinduet. For å unngå vibrasjonsstøy bør utedelen festes på grunnmur eller i stenderverk, og ikke direkte i ytterpanelet. Dette er svært viktig med hensyn til resonans i veggkonstruksjonen!

Verken inne- eller utedelen gir "raklelyd”. Det er mer snakk om et jevnt sus fordi det blåser luft over varme- og kjøleelementene.

NB! Under avriming kan det høres en surklelyd. Dette er helt normalt, fordi det du hører er væsken som flytter seg for å tine opp utedelen under avrimingsprosessen. Dette er det varmepumpa som styrer.

Hvor mye vedlikehold krever varmepumpa?

Normalt vedlikehold av innedelen medfører å støvsuge støvfiltrene ca en gang pr måned og å vaske pollenfiltrene ca to ganger i året. Utedelen bør ha ettersyn en til to ganger i året for å se om det har samlet seg løv eller annet som hindrer luftgjennomstrømningen. Det er anbefalt å ta service på varmepumpa annenhvert år. Vi utfører slik service, og alle som kjøper pumpe av oss får tilbud om abonnementsservice.

Hvor lang levetid har en varmepumpe?

På samme måte som det er vanskelig å estimere levetiden til et kjøleskap, kan man heller ikke slå fast hvor lenge en varmepumpe vil vare. Produsentene regner tolv-femten år, men det er ingen grunn til at ikke varmepumpa skal kunne vare lenger. En varmepumpe som har hatt fast service vil kunne vare lenger.

Hvilke boliger er egnet for luft/luft varmepumper?

Med et normalt strømforbruk, dvs. over 15.000 kWt, vil de fleste ha nytte av en luft/luft varmepumpe. For å få spredd varmen er det en fordel om du har åpne løsninger i det arealet som skal varmest opp. For noen boliger med flere avskilte soner som skal varmes opp kan det være aktuelt med to varmepumper.

Hvordan vil varmepumpa oppføre seg om jeg fyrer med ved?

Dersom temperaturen overstiger det nivået du har stilt varmepumpa på, vil kompressoren i utedelen stanse. Vifta i innedelen vil fremdeles gå, og den vil bidra til luftsirkulasjon og spredning av varmen fra vedovnen. Når temperaturen etter hvert synker under varmepumpen sitt innslagspunkt/satt temperatur vil den starte opp igjen.

Hva betyr det at en varmepumpe har energiklasse A?

Energiklassa sier noe om hvor effektiv varmepumpa er. De mest effektive varmepumpene har energiklasse A, og de minst effektive energiklasse F. Varmepumpens COP-faktor, målt av Eurovent, avgjør hva slags energiklasse den havner i.

Er varmepumper et miljøvennlig alternativ?

Med varmepumpe fra Seljord Varmeservice AS gjør du en innsats for miljøet.

Det er mye hver enkelt forbruker kan gjøre for å minske utslippet av CO2, og bruken av varmepumpe gjør en stor forskjell sammenlignet med fyring med olje, ved eller andre typer karbonbasert fyringsmateriale. 

I en større skala kan vi redusere vårt CO2-utslipp såpass mye at vi overproduserer energi som vi kan eksportere til andre land som bruker andre energikilder.

Med ei varmepumpe bidrar vi ikke bare til romsligere privatøkonomi, vi er også en viktig brikke i et større bilde. Så mye som 30 % av verdens klimautslipp stammer nemlig fra oppvarming, og evner vi å redusere dette tallet er vi en viktig bidragsyter til en grønnere verden og tryggere fremtid for barna våre.

Visste du at..?

 • hver kWt vi sparer i Norge tilsvarer en reduksjon på 1 kg CO2-utslipp ved at vi importerer mindre strøm produsert av for eksempel kullkraftverk i andre land?
 • en luft/luft pumpe kan gi deg en innsparing på 5-8 000 kWt per år? Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på hele 5-8 tonn. Sagt med andre ord, så tilsvarer dette i sin tur utslipp fra 2-3 biler i året.
 • IVT's toppmodell PHR–N, som ble testvinner hos Forbrukerrådet og Svenske Energimyndigheter, vil ifølge SP (Statens Provningssentral i Sverige) spare 14 300 kWt av et oppvarmingsbehov på 28 000 kWt? Sammenligner vi dette med forbruket i en enebolig (25 700 kWt), så tilsvarer dette 101 000 km kjøring i en normalt utstyrt Golf!
 • strøm som blir produsert i Norge er basert på ren og fornybar energi? Å installere varmepumpe er noe av det mest miljøvennlege du kan gjøre. Når vi reduserer strømforbruket i Norge, kan Norge i stedet eksportere sin rene energi.
 • om du bytter ut oljefyren med varmepumpe er du i tillegg med på å redusere lokal forurensning? Varmepumper har status som fornybar energi fordi de bruker minimalt med strøm ved å utnytte den varmen som finnes rundt oss i berg, jord og luft!