Søk blant våre samarbeidende montører

Her kan du finne riktig montør til ditt prosjekt ut i fra oppførte fagfelt og din adresse. Montørene er kategorisert mellom enkeltmannsforetak (privat) og firma.

Oppførte firmaer, som ikke har vårt montørkurs er etablerte firma med lang erfaring og god kompetanse innenfor sine fagfelt.

For å gjøre det enklere å kjøpe produkter fra oss, er vi nå i ferd med å etablere et landsdekkende nettverk med montører/servicepersonell. De fleste av disse har vært hos oss i Seljord, og gjennomgått vårt "seljordvarme"-kurs.
Dette er et kurs i lover og regelverk, samt en praktisk gjennomgang og demonstrasjon på montering av våre hovedprodukt. Kurset er beregnet på erfarne dyktige håndtverkere. De som har vært på våre kurs gjøres tilgjengelige på våre websider.

Vi har tilgjengelige montører i mange fylker i Sør-Norge. Du kan og kontakte disse montørene for en ev befaring, bistand med ditt prosjekt, eller kanskje du som hyttekunde kunne tenke deg å leie hjelp til transport, løfting med traktor etc.

For ordens skyld vil vi opplyse om at dette er en service som vi tilbyr våre kunder. Vi vil derfor poengtere at avtalene som lages blir mellom kunde og aktuell montør. Selv om montør har vært på kurs hos oss, er det begrenset hva vi kan "gå god for" av den enkelte montør. Vi ber derfor kundene selv om å ev be om referanser, eller vurdere skikketheten til den enkelte montør, basert på oppdragets omfang. Kontakt oss gjerne for en forhåndsvurdering. Erfaring og kunnskap vil være forskjellig. Vi setter derimot krav til skikkethet og pålitelighet for våre samarbeidende montører, og vil konstant revidere montørlisten, basert på ev negative tilbakemeldinger
Ønsker du å gjøre noe eller hele jobben selv? Sjekk ut vår side for montering. Her finner du linker til guider og et stadig økende antall med instruksjonvideoer for installering og montering av ditt nye ildsted.

Er du håndtverker, eller peismontør?

Er du håndverker, snekker, murer eller tømrer? Ønsker du deg flere oppdrag, flere ben å stå på? Da har du muligheten til å utvide ditt kundegrunnlag og skaffe deg flere inntekter. Gjennomfører du montør kurs hos oss, kan du bli sertifisert montør for Seljord Varmeservice i ditt område!

I samarbeid med Norsk Brannvernforening holder Norsk Varme kurs for montører hos oss 25 og 26 sept i høst. Kurset går over 2 dager og avsluttes med eksamen som ved bestått eksamen gir rett til montør -sertifikat.

Velkommen til kurs i Seljord, onsdag 25. og torsdag 26 Sept. 2019

Kurset sertifiserer deg som kvalifisert montør/fagansvarlig i ikke-søknadspliktige arbeider. Sertifikatet er utstedt av Norsk brannvernforening.
Kurset er utviklet av opplæringsgruppa i Norsk Varme og er rettet mot montører og fagansvarlige i butikk . Kurset gir deltakerne en innføring i hvordan de på en trygg og sikker måte kan utføre arbeid på ildsted og skorstein som ikke krever søknad.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne utføre riktig og lovlig montering av ikke-søknadspliktig arbeid. Kurset vektlegger en god balanse mellom teori og praksis og gjennomføres over 2 dager. Dag 1 starter til lunch, og er forbeholdt teoretisk undervisning, mens dag 2 er forbeholdt praktisk montering og gruppeoppgaver. Kurset avsluttes med eksamen.

Om eksamen:
Eksamen består av både avkrysningsoppgaver og åpne spørsmål. Eksamen må være bestått for at sertifisering skal gjennomføres. Deltakelse på kurs samt bestått eksamen fører til sertifisering. Sertifikatet er utstedt av Norsk brannvernforening.

Krav til forhåndskunnskaper:
Dersom du er montør må du ha gjennomført eller deltatt på 20 monteringer av ildsted. Norsk brannvernforening krever referanser. Dersom du er fagansvarlig i butikk må du ha gjennomgått opplæring Nivå 1 – Fagkurs for medarbeider i butikk.

Praktisk:
Ved oppmelding vil du motta en lenke til et skjema for utfylling vedrørende forhåndskunnskaper. Etter godkjenning av denne vil du få plass på kurset. Prisen er kr. 5000,-. Dette dekker lunsj begge dager, kursmateriell og eksamensavgift. Deltageren må selv besørge transport til kursstedet og overnatting.

Inkludert i pris
Kursmateriell
Deltakere som gjennomfører kurset vil også få tilbud om og bli samarbeidende montør for Seljord Varmeservice i sitt område,og dermed utvide sitt kundegrunnlag.

Verktøy:

Vi vil også tilby kursdeltakere gode tilbud på nødvendig verktøy og utstyr.

Montørkurs, høst 2019

 

 

Meld deg på kurs via dette skjemaet:

Fra et av våre kurs her i Seljord...

Overnatting:

Her er en kort oversikt over overnattingsmuligheter i og i nærheten av Seljord (avstand fra kurssted i parantes).:

Seljord Hotel (500m)
Seljord Motell (200m)
Seljord Camping (1km)
Hovstø Hytter og Rom (1,4km)
Nutheim (16km)
Natadal (17km)
Straand Hotell (30km)
Bø Hotell (30km)