Søk blant våre samarbeidende montører

Her kan du finne riktig montør til ditt prosjekt ut i fra oppførte fagfelt og din adresse. Montørene er kategorisert mellom enkeltmannsforetak (privat) og firma.

Oppførte firmaer, som ikke har vårt montørkurs er etablerte firma med lang erfaring og god kompetanse innenfor sine fagfelt.

For å gjøre det enklere å kjøpe produkter fra oss, er vi nå i ferd med å etablere et landsdekkende nettverk med montører/servicepersonell. De fleste av disse har vært hos oss i Seljord, og gjennomgått vårt "seljordvarme"-kurs.
Dette er et kurs i lover og regelverk, samt en praktisk gjennomgang og demonstrasjon på montering av våre hovedprodukt. Kurset er beregnet på erfarne dyktige håndtverkere. De som har vært på våre kurs gjøres tilgjengelige på våre websider.

Vi har tilgjengelige montører i mange fylker i Sør-Norge. Du kan og kontakte disse montørene for en ev befaring, bistand med ditt prosjekt, eller kanskje du som hyttekunde kunne tenke deg å leie hjelp til transport, løfting med traktor etc.

For ordens skyld vil vi opplyse om at dette er en service som vi tilbyr våre kunder. Vi vil derfor poengtere at avtalene som lages blir mellom kunde og aktuell montør. Selv om montør har vært på kurs hos oss, er det begrenset hva vi kan "gå god for" av den enkelte montør. Vi ber derfor kundene selv om å ev be om referanser, eller vurdere skikketheten til den enkelte montør, basert på oppdragets omfang. Kontakt oss gjerne for en forhåndsvurdering. Erfaring og kunnskap vil være forskjellig. Vi setter derimot krav til skikkethet og pålitelighet for våre samarbeidende montører, og vil konstant revidere montørlisten, basert på ev negative tilbakemeldinger
Ønsker du å gjøre noe eller hele jobben selv? Sjekk ut vår side for montering. Her finner du linker til guider og et stadig økende antall med instruksjonvideoer for installering og montering av ditt nye ildsted.

Er du håndtverker, eller peismontør?