Tips om ovner

Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode siden den ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Fyring med ved gir likevel utslipp av partikler til nærmiljøet, og feil fyring og bruk av gamle ovner gir mer utslipp enn nødvendig. Nye, rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner, som ofte har ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %.

Varmefordeling

Selv om alle moderne vedovner er rentbrennende er det stor forskjell i måten de gir varme på. Nedenfor ser du forskjell mellom tradisjonelle stråleovner og moderne konveksjonsovner.

Strålevarme

Varmen blir konsentrert rundt omkring ovnen. Derfor blir lufta tett ved ovnen svært varm, mens temperaturen synker når man kommer litt bort fra ovnen. En stråleovn har ofte problemer med å fordele lufta i huset. Alle stråleovner er laget av støpejern.

Konveksjonsvarme

Konveksionsovner den nye generasjonen vedovner. Ovnen varmer opp lufta og sender den rundt i lokalet. Det gir en jevn, behagelig varme og en noenlunde lik temperatur overalt. Mange konveksjonsovner er helt eller delvis laget av stålplater.

Brennkammeret i en moderne vedovn er laget av skamol. Dette isolerer 4 ganger bedre enn tradisjonell ildfast stein. Fordelen med dette er at man kan få høy nok temperatur til å brenne opp alle gassene. Jo høyere temperatur man får i brennkammeret, desto renere, mer miljøvennlig og økonomisk forbrenning.

Virkningsgrad er et mål i prosent på hvor stor del av vedens energiinnhold peisovnen/peisinnsatsen kan gi som varme til rommet. Jo høyere virkningsgrad, jo bedre utnyttes vedens varme.

Rett størrelse på ovnen

Generelt skal man ikke kjøpe en ovn som er for stor. Det er bedre å ha en ovn med lite effekt, enn en vedovn med for stor effekt. Dersom ovnen brenner riktig, skal den store ovnen ha samme temperatur i brennkammer og pipe som en liten ovn. Da blir det ofte for varmt og man må lufte gjennom dører og vindu for å regulere varmen.

Hva er effekt?

Effekten blir målt i kW (kilowatt) og tilsvarer den varmen ildstedet gir ved et visst tidspunkt. Jo hardere du fyrer, desto større varmeeffekt. En peisovn kan normalt gi en effekt på 2 – 10kW. Liten ild, lav effekt. Stor ild, høy effekt. En elektrisk varmeovn gir normalt en effekt på 1000 W = 1 kW. En vanlig varmepumpe gir litt over 4 kW nominell effekt.

Hvor stor effekt trenger du?

En bolig med normalt god isolering har vanligvis et oppvarmingsbehov på 60 - 70 watt pr. kvadratmeter. Til oppvarming av et rom på 50 kvadratmeter trenger du å fyre med kontinuerlig effekt på ca 3500 watt.
Alle produsenter er i dag pålagt å oppgi watt i gjennomsnittlig nominell effekt. Watt i fra – til effekt vil i mange tilfelle virke misvisende. Ex 3- 11 kW.